Bakgrund (svenska)

 

"Synligt lärande" används som beteckning på material baserat på John Hatties slutsatser efter hans mycket omfattande och uppmärksammade metastudier om statistiska samband mellan å ena sidan elevers studieresultat och å andra sidan olika faktorer som skulle kunna ha påverkat dessa resultat, så som dessa samband presenterats i olika forskningspublikationer. Engelska begreppet är Visible Learning, och "Visible Learningplus" är ett av The Trustees of Cognition Education Trust. Auckland, NZ, registrerat varumärke. Denna stiftelse äger företaget Cognition Education, som  i samarbete med Hattie erbjuder diverse olika tjänster och material för skolutveckling baserade på Hatties forskningsresultat.

 Hattie har presenterat resultaten av metastudierna, och hur han menar att dessa bör användas, bl.a. i böckerna:
Visible Learning -  a synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. Svensk översättning:
Synligt lärande: en syntes av mer än 800 metaanalyser om vad som påverkar elevers skolresultat. Natur och kultur, 2014.

Visible Learning for Teachers 2012. Svensk översättning:
Synligt lärande för lärare. Natur och kultur, 2012.
Visible Learning and the Science of How We Learn. 2013. (with Greg Yates). Svensk översättning:
Hur vi lär - Synligt lärande och vetenskapen om våra lärprocesser. Natur och kultur, 2014. (med Greg Yates)


James Nottingham har via sitt bolag, Challenging Learning, den exklusiva rätten att i Skandinavien använda  Cognition Educations material Visible Learningplus.

Ny Facebook grupp:
Tänkarnätverket - Thinking Schools Network
för utbyte av information och erfarenheter. De ca 60 svenska skolor, som startat eller är på väg in i långsiktiga skolutvecklingsprojekt baserade på Visible Learning plus, har särskilt inbjudits att delta.

Syftet med dessa sidor på webbplatsen Tänkarnätverket, Thinking Schools Network, är att erbjuda en kanal för erfarenhetsutbyte och diskussion, både när det gäller användning av det som beskrivs i böckerna allmänt, och när det gäller att anlita Challenging Learning och materialet Visible Learningplus.

Information om det senare kan hämtas framför allt från:

Cognition Educations: http://visiblelearningplus.com/

Challenging Learnings http://www.challenginglearning.com/visiblelearning/

 

 

 

 

 

 


Next iCOT June 2020 South Africa!

International
Conference on Thinking

ICOT 2020
Johannesburg, South Africa
June 15-19, 2020
Thinking to Transform Societies
Register now Early Bird Discount!

Chat with other interested from Nordic Countries:
https://www.facebook.com/groups/546211419274355/?ref=group_header

Upcoming TEDxNorrköping

TEDxNorrköping Thursday Dec 12th, 18.00-20.00
Digitalization and Society

Info and required pre-registration:
http://www.TEDxNorrkoping.com

 

TEDxNorrköping Sponsors: Norrköping City, Linköping Uuniversity

Thanks to support from Linköping University and Norrköping City, will we now be able to plan for two to four full TEDxNorrköping events per year, and also for one TEDxNorrköpingSalon event per month (except for summer and christmas months). These Salon events will normally be located to Thursday evenings.
More at TEDxNorrkoping.com

Swedish experience from Visible Learning plus

Gustav Vasa skola, Stockholm, was among the first in Europe,. Principal Lena Arkéus about their objective and experience. (in Swedish with English subtitles). International experience from Gustav Vasa and 15 other schools in a book (Oct.2015); Swedish translation may come.

Carol Dweck's Mindset

Carol Dweck's Mindset - Man blir vad man tänker
now available in Swedish. Today 215 SEK from Bokus.se. The video from her TEDxNorrköping Talk, with subtitles in 36 languages, has gained over 6 million visits on the Internet.