Synligt Lärande i Sverige

Både SKL och Skolverket initierade tidigt informationsverksamhet med anledning av resultatet av John Hatties metastudier.

Sveriges kommuner och landsting, Jan HåkanssonSKL, kom 2011 i samarbete med Jan Håkansson, Linnéuniversitetet, ut med en rapport Synligt lärande en presentation av en studie om vad som påverkar elevernas studieresultat. ISBN978-91-7164-706-1. Rapporten bygger bl.a. på boken John Hattie: Visible Learning – A synthesis of over 800 meta analyses relating to achievement, som publicerades 2009 (på svenska 2014).

Skolverket har också lyft fram Hatties material. Per Kornhall:Per Kornhall Synligt lärande – undervisningsprocessen gör skillnad. Ingår i Inget slår en skicklig lärare. En dokumentation av sex konferenser 2010 – tio föreläsares perspektiv. I en skrift Forskning för klassrummet - Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, Skolverket 2013, har man samlat "klassrumsnära rön som diskuterats flitigt på senare år". Det är inte bara Hattie bland forskarna som haft fokus på samverkan i klassrummet mellan lärare och elever.

Både SKL och Skolverket har i hög grad, inte minst genom olika insatser av Jan Håkansson och Per Kornhall, bidragit till att Hatties resultat och material blivit mycket uppmärksammade i Sverige.

I november 2012 och april 2013 arrangerades i Stockholm, 2014 i maj i Örebro och i november i Göteborg, James Nottinghams uppdrag endagskonferenser med John Hattie som huvudtalare. James erbjuder med ensamrätt olika delar av Cogniton Educations och Hatties skolutvecklingsprogram Visible Learning plus, VL+,  på skol- och kommunnivå.

Först ut att genomföra detta var Gustav Vasa skola i Stockholm. Rektorn där, Lena Arkéus, berättar i en video om deras erfarenheter efter första året. Finns på 
http://www.youtube.com/watch?v=oCVNbL3K8jg
Erfarenheterna från Gustav Vasa och 15 andra skolor pre
senteras i en bok Visible Learning into Action: International Case Studies of Impact, som kommer hösten 2015, också senare i svernsk översättning. Ett stort antal skolor följt efter, bl.a. i Stockholm, Sollentuna, Sundbyberg, Norrköping, Flen, Borlänge och  Linköping. Det omfattande Skolprojektet i Flen på  kommunnivå har följts av Hattie personligen. Flen har också en öppen Facebookgrupp man kan följa  Visible Learning - Synligt lärande - Flens kommun,  där man utbyter tankar och rapporterar vad som händer.

Bortåt 60 svenska skolor / skolområden, har startat eller tecknat sig för skolutveckling baserade på VL+. Ca 4000 personer i Sverige har deltagit i endags "Hattiekonferenser" eller VL+  Introduktionsdagar med James Nottingham.
Översikt över utbudet av inledande utbildningsdagar.

Flerårig skolutveckling inom VL+: Flera svenska skolor är på väg in i Program för Resultat i Samverkan, PRiS (Collaborative Impact Program, CIP), som fått stor spridning i Danmark. Utformningen bestäms av lokala förutsättningar och behov. I Sverige kan det t.ex. vara naturligt att utbildna sina förstelärare till resultatcoacher inom PRiS.

James Nottingham har uppträtt som talare vid TEDxNorrköping oktober 2012 och John Hattie november 2013. Båda föredragen är i hög grad relevanta för skolutveckling och finns fritt tillgängliga på Internet via TED.com:
James Nottingham: Labels Limit Learning
John Hattie: Why are so Many of our Teachers and Schools so Successful?
Högst relevanta också TEDxNorrköping-föredragen med
Peter Gärdenfors: How to Make Studnets Involved med
Carol Dweck: The Power of Yet
och med:
Torkel Klingberg: Improving Working Memory Capacity

 


Next iCOT June 2020 South Africa!

International
Conference on Thinking

ICOT 2020
Johannesburg, South Africa
June 15-19, 2020
Thinking to Transform Societies
Register now Early Bird Discount!

Chat with other interested from Nordic Countries:
https://www.facebook.com/groups/546211419274355/?ref=group_header

Upcoming TEDxNorrköping

TEDxNorrköping Thursday Dec 12th, 18.00-20.00
Digitalization and Society

Info and required pre-registration:
http://www.TEDxNorrkoping.com

 

TEDxNorrköping Sponsors: Norrköping City, Linköping Uuniversity

Thanks to support from Linköping University and Norrköping City, will we now be able to plan for two to four full TEDxNorrköping events per year, and also for one TEDxNorrköpingSalon event per month (except for summer and christmas months). These Salon events will normally be located to Thursday evenings.
More at TEDxNorrkoping.com

Swedish experience from Visible Learning plus

Gustav Vasa skola, Stockholm, was among the first in Europe,. Principal Lena Arkéus about their objective and experience. (in Swedish with English subtitles). International experience from Gustav Vasa and 15 other schools in a book (Oct.2015); Swedish translation may come.

Carol Dweck's Mindset

Carol Dweck's Mindset - Man blir vad man tänker
now available in Swedish. Today 215 SEK from Bokus.se. The video from her TEDxNorrköping Talk, with subtitles in 36 languages, has gained over 6 million visits on the Internet.