Portfoliobedömning

är ett begrepp som avser samlandet av meriter i form av arbetsprov eller annan dokumentation av eget lärande eller egna erfarenheter  en egen portfölj eller portfolio (port = bära, folio = dokument). Ursprungligen använt av bildkonstnärer, reklamtecknare etc. men också som underlag för bedömning inom förskolor, skolor och (yrkes-)utbildningar.

Passar bra ihop med (förmåga till) självbedömning och med att synliggöra framsteg inom synligt lärande. Också i linje med  att allmänt synliggöra framsteg inom Project Zeros Visible Thinking.

"Elevportfolio" och "portfoliobedömning" har använts en hel del bl.a. i Nya Zeeland och detat har också inspirerat många lärare i Sverige. Ett par som i hög grad bidragit till detta är Roger och Birgitta Ellmin som under 1990-talet arrangerat flera gruppresor till Nya Zeeland för intresserade lärare och också publicerat ett stort antal böcker och rapporter.


Next iCOT June 2020 South Africa!

International
Conference on Thinking

ICOT 2020
Johannesburg, South Africa
June 15-19, 2020
Thinking to Transform Societies
Register now Early Bird Discount!

Chat with other interested from Nordic Countries:
https://www.facebook.com/groups/546211419274355/?ref=group_header

Upcoming TEDxNorrköping

TEDxNorrköping Thursday Dec 12th, 18.00-20.00
Digitalization and Society

Info and required pre-registration:
http://www.TEDxNorrkoping.com

 

TEDxNorrköping Sponsors: Norrköping City, Linköping Uuniversity

Thanks to support from Linköping University and Norrköping City, will we now be able to plan for two to four full TEDxNorrköping events per year, and also for one TEDxNorrköpingSalon event per month (except for summer and christmas months). These Salon events will normally be located to Thursday evenings.
More at TEDxNorrkoping.com

Swedish experience from Visible Learning plus

Gustav Vasa skola, Stockholm, was among the first in Europe,. Principal Lena Arkéus about their objective and experience. (in Swedish with English subtitles). International experience from Gustav Vasa and 15 other schools in a book (Oct.2015); Swedish translation may come.

Carol Dweck's Mindset

Carol Dweck's Mindset - Man blir vad man tänker
now available in Swedish. Today 215 SEK from Bokus.se. The video from her TEDxNorrköping Talk, with subtitles in 36 languages, has gained over 6 million visits on the Internet.