"Hattiekonferenser" i Sverige

Hittills har det arrangerats fyra endagskonferenser i Sverige med John Hattie som huvudtalare. Två i Stockholm och praktiskt taget utsålda. Den första i november 2012 och den andra i april 2013. Den tredje i Örebro den 22 maj 2014, också med bortåt 900 deltagare. Den fjärde hölls i Göteborg i november 2014
Från Örebro  torsdagen 22 maj:
James' slides
Artikel Nerikes Allehanda

Dessutom har John Hattie uppträtt som talare vid TEDxNorrköping i november 2013. Dette föredrag finns fritt tillgängligt på Internet via TED.com:
Why are so Many of  our Teachers and Schools so Successful?

Varför inte en stor "Hattiekonferens" på  din ort?

Under några år har John Hattie varit tillgänglig för konferenser två gånger per år i Sverige. Hittills i april/maj och oktober/november. En gång var Stockholms stad med som arrangör och en annan gång Örebro kommun. I båda fallen för att underlätta för egna regionens skolmänniskor att delta Efter två gånger i Stockholm, en gång i Örebro och en gång i Göteborg kan det vara dags för andra orter. Varför inte i norra Sverige? Eller längst i söder?
Intresserade är mycket välkomna att
höra av sig!

 


Next iCOT June 2020 South Africa!

International
Conference on Thinking

ICOT 2020
Johannesburg, South Africa
June 15-19, 2020
Thinking to Transform Societies
Register now Early Bird Discount!

Chat with other interested from Nordic Countries:
https://www.facebook.com/groups/546211419274355/?ref=group_header

Upcoming TEDxNorrköping

TEDxNorrköping Thursday Dec 12th, 18.00-20.00
Digitalization and Society

Info and required pre-registration:
http://www.TEDxNorrkoping.com

 

TEDxNorrköping Sponsors: Norrköping City, Linköping Uuniversity

Thanks to support from Linköping University and Norrköping City, will we now be able to plan for two to four full TEDxNorrköping events per year, and also for one TEDxNorrköpingSalon event per month (except for summer and christmas months). These Salon events will normally be located to Thursday evenings.
More at TEDxNorrkoping.com

Swedish experience from Visible Learning plus

Gustav Vasa skola, Stockholm, was among the first in Europe,. Principal Lena Arkéus about their objective and experience. (in Swedish with English subtitles). International experience from Gustav Vasa and 15 other schools in a book (Oct.2015); Swedish translation may come.

Carol Dweck's Mindset

Carol Dweck's Mindset - Man blir vad man tänker
now available in Swedish. Today 215 SEK from Bokus.se. The video from her TEDxNorrköping Talk, with subtitles in 36 languages, has gained over 6 million visits on the Internet.