Systematiskt kvalitetsarbete

på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Detta mantra från Skolverket och Skolinspektionen är flitigt förekommande, inte minst bland skolledare och kvalitetsstrateger. Man kan säga att Hatties Synligt Lärande innehåller samma syfte och angreppssätt, men Hatties budskap är främst riktat till lärarna och med fakus på deras verksamhet med sina elever i klassrummet. I sina böcker och i metastudierna är Hatties resonemang i huvudsak kvantitativa, och siffrorna har en viktig roll.

I materialet Visible Learning plus, med konkreta råd och verktyg till arbetslag och enskilda lärare, ägnas dock betydande uppmärksamhet åt kvalitativa kriterier och analyser, och det blir ett utmärkt verktyg för att på klassrums- och arbetslagsnivå genomföra just det sytematiska kvalitetsarbetet på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

 

 

 


Next iCOT June 2020 South Africa!

International
Conference on Thinking

ICOT 2020
Johannesburg, South Africa
June 15-19, 2020
Thinking to Transform Societies
Register now Early Bird Discount!

Chat with other interested from Nordic Countries:
https://www.facebook.com/groups/546211419274355/?ref=group_header

Upcoming TEDxNorrköping

TEDxNorrköping Thursday Dec 12th, 18.00-20.00
Digitalization and Society

Info and required pre-registration:
http://www.TEDxNorrkoping.com

 

TEDxNorrköping Sponsors: Norrköping City, Linköping Uuniversity

Thanks to support from Linköping University and Norrköping City, will we now be able to plan for two to four full TEDxNorrköping events per year, and also for one TEDxNorrköpingSalon event per month (except for summer and christmas months). These Salon events will normally be located to Thursday evenings.
More at TEDxNorrkoping.com

Swedish experience from Visible Learning plus

Gustav Vasa skola, Stockholm, was among the first in Europe,. Principal Lena Arkéus about their objective and experience. (in Swedish with English subtitles). International experience from Gustav Vasa and 15 other schools in a book (Oct.2015); Swedish translation may come.

Carol Dweck's Mindset

Carol Dweck's Mindset - Man blir vad man tänker
now available in Swedish. Today 215 SEK from Bokus.se. The video from her TEDxNorrköping Talk, with subtitles in 36 languages, has gained over 6 million visits on the Internet.